Tin tức

Nghị quyết thông qua kết quả HĐSXKD quý 2 và kế hoạch quý 3/2017

Nghị quyết HĐQT về việc thông qua kết quản hoạt động sản xuất kinh doanh quý 2/2017 và kế hoạch quý 3/2017

Ngày 5 tháng 7 năm 2017 tại Công ty cổ phần Viglacera Thăng Long, Hội đồng Quản trị Công ty đã họp và thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý 2/2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 3/2017.
Nội dung chi tiết kèm theo thông báo 
http://www.viglacerathanglong.com.vn/admin/webroot/upload/image/files/Ngh%E1%BB%8B%20quyet%20quy%202.pdf

CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA THĂNG LONG
Địa chỉ: Phúc Thắng -  TP Phúc Yên - Vĩnh Phúc
ĐT: 024.35811900  FAX: 024.35811349