Tin tức

Sau 10 tháng đầu năm, Công ty Mẹ và nhiều đơn vị thành viên của Viglacera đã hoàn thành vượt mức kế hoạch các chỉ tiêu chính năm 2017

Kết quả hoạt động 10 tháng đầu năm 2017, Tổng công ty Viglacera - CTCP đã hoàn thành và vượt kế hoạch các chỉ tiêu chính là lợi nhuận, doanh thu, giá trị SXKD năm 2017 được Đại hội đồng cổ đông giao trong đó, Công ty Mẹ luôn thể hiện tốt vai trò dẫn dắt và định hướng trong chỉ đạo điều hành. Tổng công ty cũng đã biểu dương các đơn vị có lợi nhuận vượt cao so với kế hoạch được giao là Công ty Kính nổi Viglacera, Sen vòi Viglacera, CP Khoáng sản Viglacera, CP Thanh Trì Viglacera, CP Viglacera Hạ Long, Công ty ĐTPT Hạ tầng Viglacera, Công ty ĐT Hạ tầng và ĐT Viglacera, Công ty kinh doanh BĐS Viglacera. Đó là những điểm sáng được ghi nhận trong Hội nghị đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 10 tháng đầu năm 2017 vừa được tổ chức ngày 29/10/2017 tại trụ sở Tổng công ty.

Lợi nhuận hợp nhất từ hoạt động sản xuất kinh doanh ước thực hiện 10 tháng năm 2017 của toàn Tổng công ty Viglacera – CTCP đã đạt 96% KH năm, trong đó nổi bật là vai trò của Công ty Mẹ vẫn đóng vai trò đầu tầu với kết quả lợi nhuận 10 tháng đã vượt 9% kế hoạch năm được ĐHĐCĐ đã thông qua; Dự kiến năm 2017, lợi nhuận toàn Tổng công ty sẽ thực hiện vượt  15% và tăng lãi 267 tỷ đồng so với thực hiện năm 2016. Công ty Mẹ dự kiến cũng sẽ vượt 23% kế hoạch năm 2017 và tăng lãi 169 tỷ đồng so với cùng kỳ 2016. Lợi nhuận của các Công ty con ước vượt 8% KH năm và lãi tăng 54 tỷ đồng so với TH 2016. Chỉ tiêu doanh thu toàn Tổng công ty – CTCP hợp nhất năm 2017 ước đạt 8.119 tỷ đồng đạt 101% KH năm trong đó doanh thu từ Công ty Mẹ ước đạt 3.573 tỷ đồng, đạt 103% KH năm và vượt 12% so với TH 2016. Đây là kết quả vô cùng ấn tượng; nếu xét trong bối cảnh các hãng sản xuất và kinh doanh VLXD cũng như bất động sản đang cạnh tranh nhau rất mạnh bằng nhiều chiêu thức khác nhau trong khi Quý III thường gặp bất lợi bởi mùa mưa cũng là mùa thấp điểm bán hàng do nhu cầu xây dựng giảm mạnh trong tháng 7 âm lịch.


Toàn cảnh Hội nghị đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 10 tháng đầu năm 2017

Trong 10 tháng đầu năm, công tác quản lý điều hành của Tổng công ty tập trung vào các nội dung công việc trọng tâm như : Triển khai nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2017, với mục tiêu phấn đấu tăng trưởng bình quân các chỉ tiêu chính từ 10% trở lên, trong đó tập trung thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ lên cấp độ cao hơn, tăng cường khả năng cạnh tranh; Từng bước hoàn thiện điều hành quản lý Tổng công ty theo mô hình Công ty đại chúng thông qua các Quy chế quản trị tiệm cận với các doanh nghiệp có trình độ công nghệ sản xuất và quản trị hàng đầu trong nước và quốc tế; đáp ứng và tận dụng tối đa cơ hội hội nhập kinh tế quốc tế; Chỉ đạo, giám sát chặt chẽ công tác sửa chữa, bảo dưỡng máy móc thiết bị, nhà xưởng tại các đơn vị đảm bảo an toàn, hiệu quả; Tập trung nâng cao năng suất lao động thông qua các giải pháp ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, cơ giới hóa và tự động hóa và cơ cấu lại mô hình tổ chức; Tập trung triển khai Kế hoạch phát triển nguồn nhân lực để đáp ứng kế hoạch đầu tư phát triển năm 2017 và các năm tiếp theo; Tập trung triển khai kế hoạch đầu tư phát triển để đảm bảo mục tiêu tốc độ tăng trưởng bền vững theo Kế hoạch giai đoạn 2016-2020, với các dự án trọng điểm năm 2017; Chỉ đạo và đôn đốc thực hiện nghiêm túc kế hoạch kiểm tra công tác An toàn lao động, PCCC, VSCN tại tất cả các đơn vị trong TCT; Phát huy và nêu cao vai trò, trách nhiệm của Người đại diện của Tổng công ty và Ban kiểm soát tại các đơn vị trên cơ sở sắp xếp, bố trí lại, giao nhiệm vụ cụ thể rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm cho từng cá nhân.

Trong lĩnh vực vật liệu xây dựng: các dự án trong lĩnh vực công nghệ cao, đầu tư mở rộng tăng sản lượng sản phẩm có giá trị gia tăng cao như dự án kính nổi siêu trắng tại Vũng Tàu, kính cán siêu trắng tại Đáp Cầu, sứ vệ sinh cao cấp tại Mỹ Xuân; tiếp tục đầu tư chiều sâu, ứng dụng các giải pháp công nghệ-kỹ thuật tăng năng suất lao động, chất lượng sản phẩm và tiết giảm chi phí;

Đối với lĩnh vực bất động sản, Tông công ty tiếp tục triển khai công tác chuẩn bị đầu tư để mở rộng quỹ đất cho phát triển các dự án nhà ở công nhân tại Yên Phong (Bắc Ninh); Tiên Dương, Kim Chung (Đông Anh-Hà nội); các dự án nhà ở công nhân tại các KCN; Tổ hợp Thăng Long No1 Giai đoạn 2 (Hà Nội) và các KCN mới Yên Mỹ (Hưng Yên), KCN Thuận Thành (Bắc Ninh);


Ông Nguyễn Anh Tuấn – Phó Tổng giám đốc, Giám đốc Ban KHĐT trình bày báo cáo đánh giá kết quả 10 tháng đầu năm 2017.

Lĩnh vực triển khai đầu tư ra nước ngoài vẫn tiếp tục được Viglacera tập trung trên cơ sở hợp tác, liên doanh đầu tư các dự án sản xuất VLXD với việc hoàn thành các thủ tục thành lập và góp vốn Công ty Cổ phần SANVIG, dự án đầu tư cải tạo khách sạn, dự án đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp tại Cu Ba;

Đối với công tác cổ phần hóa, Viglacera đã thực hiện thành công đợt 1 phát hành đấu giá ra công chúng 120 triệu CP (VGC), giảm tỉ lệ sở hữu Nhà nước tại Tổng công ty từ 78,8% xuống còn 56,67% ; Tiếp tục triển khai đợt phát hành tăng vốn  theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP 2017), giảm tỉ lệ sở hữu Nhà nước tại Tổng công ty từ mức 56,67% về mức 53,96% theo đúng lộ trình được cấp trên phê duyệt. Chỉ đạo các công ty con thực hiện lộ trình tăng vốn, thoái vốn theo nội dung  chỉ đạo của Bộ Xây dựng tại các VB số  669/BXD-QLDN và 777/BXD-QLDN; Bên cạnh đó là các chương trình góp vốn tại các Công ty Liên doanh, thoái vốn tại các đơn vị hoạt động kém hiệu quả đồng thời đẩy nhanh tiến độ quyết toán vốn Nhà nước.


Ông Nguyễn Anh Tuấn –  Tổng giám đốc TCT phát biểu chỉ đạo và kết luận Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo và kết luận Hội nghị, Tổng giám đốc Nguyễn Anh Tuấn đã biểu dương toàn Tổng công ty đã hoàn thành vượt kế hoạch lợi nhuận với giá trị được đánh giá là kỷ lục từ trước tới nay đồng thời biểu dương và chúc mừng các đơn vị đã hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu lợi nhuận 2017 đóng góp lớn vào kết quả chung của toàn Tổng công ty là các Công ty: Công ty Kính nổi Viglacera, Công ty Sen vòi Viglacera, Công ty CP Khoáng sản Viglacera, Công ty CP Thanh Trì Viglacera, Công ty CP Viglacera Hạ Long, Công ty ĐTPT Hạ tầng Viglacera, Công ty ĐT Hạ tầng và ĐT Viglacera, Công ty kinh doanh BĐS Viglacera. Trước khối lượng công việc của 2 tháng cuối năm 2017 là rất lớn, Tổng giám đốc đã yêu cầu các đơn vị tập trung vào hai vấn đề chính:Thứ nhất là tập trung quyết liệt hoàn thành kế hoạch năm 2017, đặc biệt là những đơn vị chưa hoàn thành và dự kiến có nhiều khó khăn đồng thời tổ chức lập kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 thật kỹ càng. Thứ hai là tập trung chuẩn bị kỹ các báo cáo tài chính năm 2017 với yêu cầu chính xác và minh bạch khi thời điểm kết thúc năm tài chính đang đến gần. 

Năm 2018, hoạt động của khối Thương mại sẽ được nâng lên một cấp với việc tiếp tục tập trung vào công tác nghiên cứu thay đổi mẫu mã sản phẩm gạch ốp lát, Sứ vệ sinh và đặc biệt là sản phẩm Sen vòi phải đầu tư thêm công nghệ để theo kịp với xu thế tiêu dùng ngày càng hiện đại. Mở rộng mạng lưới bán hàng thông qua hình thức siêu thị Vật liệu xây dựng với phong cách trưng bày sản phẩm mới mẻ, đẹp và sang trọng hơn.Tiếp tục triển khai áp dụng mã vạch để dễ dàng truy xuất nguồn gốc sản phẩm, tạo sự yên tâm cho khách hàng. Tập trung đẩy mạnh công tác bán hàng trong nước và đặc biệt là công tác xuất khẩu bằng nhiều chính sách ưu đãi khi mùa bán hàng cuối năm đang ở phía trước. Đối với lĩnh vực gạch ngói đất sét nung, Tổng giám đốc tiếp tục chỉ đạo toàn ban nghiên cứu lộ trình giảm dần gạch xây đến 2020 đồng thời yêu cầu Công ty CP Viglacera Hạ Long tiếp tục giữ vững vai trò lá cờ đầu dẫn dắt toàn ban trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm và hiệu quả hoạt động, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Đối với Ban Bất động sản, Tổng giám đốc yêu cầu tập trung cao độ vào tiến độ các dự án các Khu Công nghiệp mới tại Bắc Ninh, Hà Nam và Hưng Yên, tiếp tục nâng cao hiệu quả từ dịch vụ tại các Khu công nghiệp sẵn có. Tập trung khởi công đúng tiến độ các dự án nhà ở Tiên Dương và Kim Chung ( Đông Anh) đồng thời tiếp tục nghiên cứu thêm lĩnh vực bất động sản nghỉ dưỡng mà khởi đầu là dự án tại Khu Du lịch Sinh Thái Vân Hải – Quan Lạn, một lĩnh vực đang có tiềm năng phát triển rất lớn. Lĩnh vực tái cơ cấu cũng sẽ được Viglacera tiếp tục chủ động đẩy nhanh và dự kiến sẽ hoàn thành việc thoái vốn Nhà nước vào năm 2019.

Với kết quả khả quan đạt được trong 10 tháng đầu năm, nhất định năm 2017, TCT Viglacera – CTCP sẽ lại một lần nữa hoàn thành thắng lợi vượt mức các chỉ tiêu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua năm 2017, tạo đà phát triển ổn định bền vững cho các năm tiếp theo.

Một số ý kiến phát biểu tại Hội nghị:

CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA THĂNG LONG
Địa chỉ: Phúc Thắng -  TP Phúc Yên -  Tỉnh Vĩnh Phúc
ĐT: 024.35811900  FAX: 024.35811349